top of page
 • Jakie rozmiary skrytek depozytowych oferujecie i w jakich cenach?
  Safebox24 oferuje obecnie skrytki depozytowe w trzech rozmiarach. Kasety depozytowe są nowoczesne, formatu A4. Najmniejsza skrytka jest rozmiaru pozwalającego zmieścić trochę więcej niż ryza papieru A4. Skrytki wynajmujemy zazwyczaj na okres jednego roku, chociaż są dostępne również krótsze i dłuższe okresy najmu. Ceny skrytek depozytowych zaczynają się od 99 zł miesięcznie za małą skrytkę. Szczegóły skrytek depozytowych oraz cennik znajdą Państwo w zakładce „Skrytki”.
 • Gdzie znajdują się skarbce Safebox24?
  Skarbce Safebox24 znajdują aktualnie w 4 lokalizacjach w Polsce: w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Szczecinie. Obecnie pracujemy nad skarbcem w Łodzi. Wkrótce podamy dokładne lokalizacje nowych obiektów.
 • W jaki sposób mogę wynająć skrytkę depozytową Safebox24?
  Mogą Państwo dokonać wstępnej rezerwacji skrytki depozytowej na naszej stronie safebox24.pllub telefonicznie. Następnie nasz personel umówi z Państwem dogodny termin spotkania na podpisanie umowy najmu oraz nadanie dostępu do skarbca Safebox24 oraz skrytki depozytowej. Podpisanie umowy najmu wiąże się z identyfikacją każdego Klienta przy pomocy ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz podaniem szczegółowych danych kontaktowych (adres, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail). W większości przypadków podpisanie umowy i nadanie dostępu do skarbca Safebox24 oraz skrytki depozytowej odbywa się w trybie natychmiastowym. Rezerwujemy sobie jednak prawo odmowy podpisania umowy najmu z Klientem ze względu na wewnętrzne procedury, bez podawania przyczyny takiej decyzji.
 • Co mogę przechowywać w mojej skrytce depozytowej?
  Mogą Państwo przechowywać w skrytce przedmioty i rzeczy zgodne z „Regulaminem najmu skrytek depozytowych Safebox24”, w szczególności oszczędności, pamiątki, dokumenty, kopie bezpieczeństwa, biżuterię, metale szlachetne a także broń bez amunicji. Lista rzeczy, których nie można przechowywać w skrytce obejmuje m.in. materiały wybuchowe i amunicję, narkotyki, żywność, płyny. Szczegółowa lista zakazanych przedmiotów znajduje się w „Regulaminie najmu skrytek depozytowych Safebox24”.
 • Jakie są szczegółowe warunki najmu skrytki depozytowej Safebox24?
  Warunki współpracy z Safebox24 są opisane szczegółowo w „Regulaminie najmu skrytek depozytowych Safebox24”, który znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce „Dokumenty”.
 • Jak wygląda dostęp do skarbca oraz skrytki depozytowej Safebox24?
  Dostęp do skarbca nadawany jest za pomocą szyfrowanego klucza biometrycznego. Każdy z naszych klientów po podpisaniu umowy jest identyfikowany biometrycznie (biometria dłoni oraz twarzy) i na tej podstawie nadawany jest dostęp do skarbca oraz do skrytki depozytowej Safebox24. Klucz biometryczny jest nie do podrobienia i nie można go zgubić lub zapomnieć. Biometria, która została wdrożona na terenie obiektu jest certyfikowana m.in. przez FBI i jest stosowana w najbardziej wymagających pod względem bezpieczeństwa obiektach na świecie.
 • Czy mogę jako Klient Safebox24 upoważnić inne osoby do mojej skrytki depozytowej?
  Tak, dostęp do skrytki depozytowej mogą uzyskać pełnomocnicy wskazani przez Klienta Safebox24. W przypadku osób fizycznych można do skrytki ustanowić dwóch dodatkowych pełnomocników. W przypadku firm liczba pełnomocników może być większa. Pełnomocnictwo do skrytki Klient nadaje w formie pisemnej. Każdy pełnomocnik przechodzi procedurę identyfikacji przy pomocy ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz podaje szczegółowe dane kontaktowe (adres, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail). Na podstawie pełnomocnictwa nadawany jest dostęp do skarbca Safebox24 oraz skrytki depozytowej. Należy pamiętać, że pełnomocnicy mają taki sam dostęp do skarbca i skrytki jak jej właściciel. W uzasadnionych przypadkach można złożyć pełnomocnictwo szczególne, dające dostęp do skrytki w sytuacjach niestandardowych – np. na wypadek śmierci.
 • Czy Safebox24 jako depozytariusz ma dostęp do mojej skrytki depozytowej i zna jej zawartość?
  Zawartość skrytki depozytowej jest znana wyłącznie właścicielowi skrytki oraz ewentualnym pełnomocnikom ustanowionym przez właściciela. Po nadaniu klucza biometrycznego do skrytki depozytowej, dostęp do skrytki ma wyłącznie właściciel skrytki oraz ewentualne uprawnione osoby, czyli pełnomocnicy. W przypadku sytuacji awaryjnych depozytariusz działa według procedur awaryjnego otwarcia skrytki depozytowej opisanych w „Regulaminie najmu skrytek depozytowych Safebox24”. Jest to rygorystyczna procedura w obecności notariusza, podlegająca nagraniu wideo.
 • Czy na terenie skarbca Safebox24 można dokonać depozytu w poufności i dyskrecji?
  Poufność i dyskrecja są jednym z priorytetów działania obiektów Safebox24. Na terenie każdego skarbca Safebox24 znajduje się pomieszczenie dyskretne, gdzie można dokonać depozytu w całkowitej dyskrecji i poufności, bez osób trzecich oraz monitoringu kamer.
 • W jaki sposób mogę zapłacić za najem skrytki depozytowej?
  Za skrytkę można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku firm istnieje dodatkowo możliwość płatności przelewem bankowym. W przypadku przedłużenia umowy najmu dopuszczamy możliwość regulowania płatności przelewem zarówno przez osoby fizyczne jak i firmy. W celu zachowania poufności i dyskrecji naszych Klientów staramy się ograniczyć wysyłanie dokumentów związanych z najmem skrytki do minimum i robimy to wyłącznie na życzenie klienta.
 • W jaki sposób mogę przedłużyć lub wypowiedzieć umowę najmu skrytki depozytowej?
  Umowa najmu jest zawierana na czas określony bez możliwości wypowiedzenia umowy. W przypadku zbliżającego się terminu zakończenia umowy najmu, na około 2 tygodnie przed zakończeniem umowy kontaktujemy się z naszym Klientem w celu potwierdzenia zakończenia umowy lub jej przedłużenia. Przedłużenie następuje w formie aneksu do umowy na kolejny wskazany przez Klienta okres. W przypadku opóźnienia z decyzją o przedłużeniu umowy przez Klienta skrytka zostaje zablokowana do czasu przedłużenia umowy lub jej opróżnienia i pokrycia ewentualnych kosztów przez Klienta. W większości przypadków przedłużenie umowy skrytki depozytowej odbywa się w trybie natychmiastowym. Rezerwujemy sobie jednak prawo odmowy przedłużenia umowy najmu z Klientem ze względu na wewnętrzne procedury, bez podawania przyczyny takiej decyzji.
 • Co się dzieje ze skrytką i jej zawartością w przypadku mojej śmierci?
  Depozytariusz udostępnia skrytkę depozytową spadkobiercom po przedstawieniu aktu zgonu Klienta oraz prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności wobec spadkobierców Klienta za zmiany w zawartości skrytki depozytowej dokonane przez pełnomocników Klienta. Szczegółowe zasady w tej sytuacji zostały opisane w „Regulaminie najmu skrytek depozytowych Safebox24”.
 • W jaki sposób zapewniacie bezpieczeństwo przedmiotów przechowywanych w skrytkach depozytowych Safebox24?
  Bezpieczeństwo skrytki depozytowej oraz jej zawartości jest realizowane w obiektach Safebox24 na kilku poziomach. Bezpieczeństwo fizyczne jest zapewnione w postaci nowoczesnego, certyfikowanego pomieszczenia skarbcowego w wysokiej klasie bezpieczeństwa wraz z 24h ochroną fizyczną oraz grupami interwencyjnymi. Nasze obiekty wyposażone są dodatkowo w najnowsze technologie pozwalające na stały monitoring obiektu, identyfikację każdego użytkownika oraz rejestrowanie wszelkiej aktywności na terenie skarbca. Safebox24 działa według rygorystycznych procedur bezpieczeństwa, zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel zapewniając profesjonalną jakość obsługi, bezpieczeństwo i dyskrecję. Niezależnie od powyższych aspektów Safebox24 posiada szereg polis ubezpieczeniowych, które zabezpieczają skrytki klientów i ich zawartość, obiekty skarbcowe oraz działalność depozytariusza.
 • Czy posiadacie polisy ubezpieczeniowe? Czy moja skrytka depozytowa jest ubezpieczona?
  Tak, Safebox24 posiada szereg polis ubezpieczeniowych, które zabezpieczają skrytki klientów i ich zawartość, obiekty skarbcowe oraz działalność depozytariusza. Jako jedna z niewielu firm w Polsce, oferujemy indywidualne ubezpieczenie każdej skrytki bez ujawniania zawartości, od wszelkich ryzyk. Obecnie Klient jest zobowiązany do zakupu polisy ubezpieczającej skrytkę depozytową z limitem 10.000,00 zł. Jest to ubezpieczenie od wszelkich ryzyk. Klient może podnieść ten limit do 50.000,00 zł, 100.000,00 zł lub 250.000,00 zł za dodatkową opłatą. Powyżej 250.000,00 zł Klient może ubezpieczyć zawartość skrytki jednak będzie musiał ujawnić jej zawartość oraz przedstawić wiarygodną wycenę. Każda skrytka po ubezpieczeniu otrzymuje certyfikat ubezpieczenia na określoną kwotę i okres. Ubezpieczycielem działalności skarbcowo-depozytowej Safebox24 jest Ergo Hestia.
 • Czy działalność skarbcowo-depozytowa jest regulowana i czy Safebox24 posiada niezbędne pozwolenia do prowadzenia tej działalności?
  Tak, działalność skarbcowo-depozytowa jest w Polsce regulowana „Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” i podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów oraz Generalnemu Inspektoratowi Informacji Finansowej. Idealbox Sp. z o.o. jako właściciel marki Safebox24 jest podmiotem, który został zgłoszony do Ministerstwa Finansów i posiada status instytucji obowiązanej.
bottom of page