top of page
Szukaj
 • Bartłomiej Dmitruk

Safebox24 buduje pierwszy w pełni automatyczny skarbiec – najbardziej zaawansowany skarbiec w Polsce

Zaktualizowano: 19 kwi 2021

Krótka historia skarbców i usługi skrytki sejfowej


Skarbce i skrytki sejfowe towarzyszą nam od setek lat. Kojarzą nam się ze specjalnie zbudowanym pomieszczeniem skarbcowym, najczęściej wylanym z grubego betonu, wielkimi i ciężkimi drzwiami skarbcowymi wzbudzającymi respekt oraz ze skrytkami sejfowymi otwieranymi na dwa klucze – bankiera i klienta. Wiele takich obiektów wciąż funkcjonuje na świecie i spełnia swoją funkcję.


Skarbce i skrytki sejfowe były od zawsze usługą świadczoną przez banki. Monumentalne oddziały bankowe budowane w XIX i XX wieku zazwyczaj były planowane tak, aby w piwnicach budynku znajdował się skarbiec lub skarbce. Często były to pomieszczenia przygotowane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne banku, takie jak przechowywanie gotówki czy złota, czasem były oferowane jako usługa dodatkowa dla klientów w postaci skrytek sejfowych.


Wybrane banki do dzisiaj posiadają w swej ofercie skrytki sejfowe, jednak w ostatnich latach sukcesywnie zamykano skarbce bankowe w wielu krajach. Dzieje się tak z kilku powodów:

 • Po pierwsze banki likwidują oddziały bankowe i rezygnują z monumentalnych budynków na rzecz lekkich oddziałów obsługi klienta w galeriach handlowych lub budynkach biurowych. Oddziały, w których znajdowały się skarbce bankowe są zamykane, a nieruchomości przekształcane i wynajmowane na inne cele.

 • Po drugie tradycyjne skarbce bankowe były budowane wiele lat temu i najczęściej nie nadają się do modernizacji.

 • Po trzecie regulatorzy bankowi w wielu krajach ograniczają usługi świadczone przez banki i nakazują bankom skupienie się na podstawowej działalności bankowej – kredytach i depozytach oraz obsłudze przepływów pieniężnych.

 • Po czwarte i być może najważniejsze, usługa skarbcowo – depozytowa świadczona przez banki jest niedostosowana do oczekiwań i wymagań klientów. Chodzi w szczególności o dyskrecję i poufność, dostępność skarbca, brak ubezpieczenia i niekompletną obsługę klienta.

Prywatni operatorzy skarbcowi i nowy standard usługi


W 1865r. NEW YORK TIMES opublikował ogłoszenie w imieniu pierwszej niezależnej firmy Safe Deposit Box, która poinformowała o tym, że udostępnia „Pięćset skrytek depozytowych z własnym zamkiem zapewniającym klientom pełną kontrolę nad skrytką”. Tak narodziła się koncepcja niezależnej usługi skrytki depozytowej.


Od kilkunastu lat skarbce zaczęły być budowane i obsługiwane przez prywatnych operatorów spoza sektora bankowego. Są to coraz częściej wyspecjalizowane firmy, które podobnie jak Safebox24, budują nowoczesne obiekty skarbcowe i oferują najwyższej jakości usługę i obsługę klienta.


Jak powinien wyglądać i działać nowoczesny skarbiec? Przede wszystkim obiekt skarbcowy powinien być certyfikowany i posiadać odpowiednią klasę bezpieczeństwa. Dzisiejsze skarbce są wykonywane w lekkich technologiach i składane z modułów podobnie jak prefabrykowane budynki. Są przy tym dużo bardziej wytrzymałe i bezpieczne od skarbców betonowych, wykonanych w technologii tradycyjnej. Każdy prawdziwy skarbiec ma nadaną klasę bezpieczeństwa według norm danego kraju lub regionu i powinien posiadać ważny certyfikat jednostki certyfikującej tego typu obiekty.


Nowoczesny skarbiec powinien zapewniać identyfikację klienta opartą o nowoczesne metody pozwalające na niezawodne i bezbłędne potwierdzenie tożsamości, które zapewni bezpieczny dostęp do skarbca i skrytki sejfowej. Jedną z najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych metod identyfikacji, o wysokiej klasie bezpieczeństwa i praktycznie nie do podrobienia jest biometria. Biometria dłoni i twarzy weszła już na stałe do naszej codzienności, głównie dzięki telefonom komórkowym (face ID i touch ID). Obecnie zaczyna nam towarzyszyć w wielu sytuacjach i coraz częściej jest stosowana przez rządy do identyfikacji obywateli np. dowód czy paszport biometryczny.


Nowoczesna usługa skarbcowa, to stały i praktycznie nieograniczony dostęp do skarbca i skrytki depozytowej. Nowoczesne skarbce zapewniają dostęp dla klientów 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Jest to o tyle istotne, że w sytuacjach krytycznych takich jak pandemia, stan wyjątkowy czy wojna, skarbiec powinien być dostępny dla swoich klientów i być przygotowany na scenariusze krytyczne. Nowoczesny obiekt skarbcowy to obiekt autonomiczny, który jest dostępny w trybie ciągłym.


Nowoczesna usługa skarbcowa to również zapewnienie odpowiedniej dyskrecji i poufności. Obiekt powinien zapewniać odpowiednią dyskrecję i ograniczać kontakt klientów oraz kontakt z personelem czy ochroną. Klienci cenią sobie dyskrecję a w dobie pandemii koronawirusa, bardzo istotny jest element bezpieczeństwa i ograniczenie kontaktów z obsługą.


Ostatni bardzo istotny element profesjonalnej usługi skarbcowo-depozytowej to ubezpieczenie. Właściwie przygotowana polisa skarbcowa powinna zabezpieczać każdą skrytkę od wszelkich ryzyk w ramach ustalonych limitów. Najlepsze skarbce oferują ubezpieczenie każdej skrytki do określonej kwoty bez ujawniania zawartości oraz ubezpieczenie indywidualne na niestandardowe, duże kwoty. Jest to jedna z zasadniczych różnic w ofercie profesjonalnego skarbca od skarbców bankowych, które zazwyczaj nie oferują żadnego ubezpieczenia.


Skrytka depozytowa – rozwój rynku na świecie i w Polsce


Szacuje się, że obecnie w USA wynajmowanych jest około 26 milionów skrytek depozytowych. W krajach Europy Zachodniej, szczególnie regionu DACH, usługa skrytki depozytowej jako alternatywy dla domowego lub firmowego sejfu jest szeroko akceptowana – szacuje się, że skrytkę depozytową ma co trzecia osoba lub firma. Podobnie w krajach Azji koncepcja wykorzystania wynajętej skrytki depozytowej jest powszechną praktyką.


W Polsce nie ma oficjalnych szacunków liczby dostępnych i wynajętych skrytek depozytowych. Dodatkowo liczba skarbców i skrytek bankowych zmniejszyła się drastycznie w ostatnich latach. Klienci banków w wielu miastach w Polsce dostali w minionym roku wypowiedzenia umów skrytek sejfowych, spowodowane zamykaniem oddziałów bankowych i w konsekwencji obiektów skarbcowych. To powoduje, że szukają alternatywy na rynku pozabankowym.


Do tej pory usługa skrytki depozytowej nie była oferowana przez operatorów prywatnych w Polsce, zmieniło się to w ciągu ostatnich lat. Klienci szukający skrytki sejfowej powoli akceptują prywatne skarbce i bardzo szczegółowo analizują ofertę, bezpieczeństwo oraz jakość i zakres oferowanej usługi. Edukacja rynku oraz przygotowanie obiektów i usług według międzynarodowych standardów rynkowych powinno być priorytetem firm zajmujących się działalnością skarbcowo-depozytową.


Safebox24 wybuduje pierwszy skarbiec w pełni automatyczny w Polsce


Idealbox Sp. z o.o., czyli właściciel marki Safebox24, przygotował projekt budowy inteligentnego skarbca automatycznego, który jest przełomowym rozwiązaniem w branży. Automatyczny skarbiec zostanie wybudowany w Krakowie dzięki zaangażowaniu funduszy VALUE FIZ, INVENTO CAPITAL oraz dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach prac badawczo-rozwojowych Idealbox przygotowuje autorskie rozwiązania i technologie w zakresie m.in.:

 • zaprojektowania i wykonania panelu skarbcowego do budowy skarbca w oparciu o nowoczesne materiały kompozytowe oraz nanobeton w wysokiej klasie bezpieczeństwa;

 • zaprojektowania i wykonania prototypu automatyki skarbcowej do przechowywania, wydawania i odbierania skrytki depozytowej ze skarbca do pomieszczenia dyskretnego wraz z powrotem do skarbca;

 • rozwoju autorskiego systemu zarządzania automatycznym obiektem skarbcowym, obsługi klienta i monitorowania zdarzeń z zastosowaniem biometrii i innych technologii wspierających identyfikację klienta i bezpieczeństwo skarbca.

Czym jest automatyczny obiekt skarbcowy? Skarbiec automatyczny jest obiektem, który znacząco różni się od skarbców tradycyjnych. Poniżej prezentujemy główne różnice:

 • Skarbiec zawsze zamknięty – skarbiec automatyczny jest obiektem zawsze zamkniętym, do którego wchodzi się wyłącznie w sytuacjach awaryjnych lub serwisowych. Skrytki depozytowe są ze skarbca wydawane przez robota / automat, który wydaje skrytkę klienta po poprawnej identyfikacji biometrycznej. Skrytka depozytowa jest wydawana do pomieszczenia dyskretnego. Po zdeponowaniu skrytka jest odbierana przez robota i ponownie trafia do skarbca na swoje miejsce;

 • Skarbiec zawsze dostępny – skarbiec automatyczny jest dostępny dla klientów 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Usługę można porównać do usługi bankomatu;

 • Skarbiec bezobsługowy – od chwili podpisania umowy przez klienta skarbiec jest obiektem samoobsługowym, niewymagającym kontaktu z personelem;

 • Skarbiec bezbłędny – skarbiec automatyczny eliminuje błędy ludzkie. Precyzja nowoczesnej automatyki w połączeniu z monitoringiem wszystkich aktywności w skarbcu eliminują błędy personelu, które były i są problematyczne w skarbcach tradycyjnych;

 • Skarbiec bezpieczny –automatyczne technologie skarbcowe są na świecie oceniane przez ubezpieczycieli jako najbezpieczniejsze i podlegają niższym wagom ryzyka niż skarbce tradycyjne. Oznacza to najwyższe bezpieczeństwo dla klientów oraz tańszy koszt ubezpieczenia zarówno dla operatora skarbca jak i dla klientów;

 • Najwyższa poufność i dyskrecja – dzięki bezobsługowej technologii oraz w połączeniu z doborem miejsca budowy skarbca i logistyki obiektu (odrębne wejście i wyjście z obiektu) operator skarbca może zapewnić klientom korzystanie z obiektu w całkowitej dyskrecji.

Skarbiec automatyczny to naszym zdaniem technologia przełomowa w branży, która sukcesywnie będzie wypierać skarbce tradycyjne. Obecnie na świecie dostępne są technologie kilku producentów, jednak nie wszystkie spełniają wysokie wymagania i normy bezpieczeństwa obowiązujące w Europie.


Safebox24 w ramach doświadczeń zebranych przy budowie pierwszego obiektu skarbcowego w Warszawie oraz przeglądu rynku i dostępnych technologii zdecydował się na opracowanie własnego rozwiązania, które zapewni sprostanie normom europejskim, elastyczność przy budowie kolejnych obiektów oraz będzie konkurencyjne cenowo.


Na realizację pierwszego automatycznego obiektu skarbcowego wybraliśmy lokalizację w Krakowie, przy ul. Świętego Sebastiana 16. Podobnie jak w Warszawie, obiekt powstanie w pięknie zrewitalizowanej kamienicy, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo, dostępność 24/365 i dyskrecję dla klientów. Obiekt zgodnie z harmonogramem zostanie otwarty w drugiej połowie 2020 roku.

Zapraszamy do współpracy.


Comentários


bottom of page